İngilizce Terim: Technical Basis

Türkçe Terim: Temel Teknik

Kısaltma: –

Bir işin; sebep, sonuç, teknik tasarım ve uygulama talimatlarının açıklaması.


Bu içerik Temel Teknik (Technical Basis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.