İngilizce Terim: Design Solutions—Inherently Safer, Passive, Active, And Procedural

Türkçe Terim: Tasarım Çözümleri – Kendinden Güvenli, Pasif, Aktif, Prosedürel

Kısaltma:-

Prosedürel tasarım çözümlerinde, tehlikeyi önlemek için bir kişinin eylemi gerçekleştirmesi gerekir.

Prosedürel tasarım çözümleri standart prosedürün uygulanmasını, alarmın veya göstergenin okunmasını, sızıntı ya da tehlikeli bir durumun fark edilmesini ve kişinin buna karşı gerçekleştirmesi gereken eylemi içerir.

Düzeltici eylemi gerçekleştiren kişi için insan faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin ekipman ve kişi arasındaki uygunsuz görevlendirme gibi yetersizliklere dikkat edilmelidir. Tasarım çözümleri arasında en az güvenilen yöntem olarak nitelendirilebilir. Prosedürel çözümler bazı durumlarda idari kontroller olarak adlandırılabilir. Prosedürel tasarım çözümleri proses içerisindeki ekipmanı mekanik tasarım sınırları dahilinde tutmayı ve standart işletme prosedürlerini takip etmeyi hedefler.
Örnekler:
-Tankta aşırı dolmayı önlemek için yüksek seviye alarmına yanıt olarak vananın operatör tarafından kapatılması.
-Ekipman arızalarını önlemek için koruyucu bakım ve prosedürleri uygulamak.


Bu içerik Tasarım Çözümleri – Kendinden Güvenli, Pasif, Aktif, Prosedürel (Design Solutions—Inherently Safer, Passive, Active, And Procedural) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.