İngilizce Terim: Target Risk

Türkçe Terim: Hedeflenen Risk

Kısaltma:

Ekipman kontrolü altındaki (EUC) riskini Elektrik/Elektronik/Programlanabilir Elektronik (E/E/PE) güvenlik sistemleri ve diğer risk azaltma önlemleri ile birlikte belirli bir tehlike için ulaşılması beklenen risk.


Bu içerik Hedeflenen Risk (Target Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.