İngilizce Terim: Recognized And Generally Accepted Good Engineering Practice

Türkçe Terim: Tanınmış Ve Kabul Edilmiş İyi Mühendislik Uygulaması

Kısaltma:RAGAGEP

Ekipmanın tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımı ile ilgili fikir birliği sağlanmış uygulamalar. Tanınmış ve kabul edilmiş en iyi mühendislik uygulamaları (RAGAGEP) kanun veya yönetmelik şeklinde olabilir. RAGAGEP yani kodlar ve standartlar, çeşitli teknik ve idari konular için endüstri içinde kabul edilebilir uygulama düzeyini tanımlar. Kimya mühendisliğinde kullanılan uygulamaların* (RAGAGEP) bir çoğu standartlarda ve yönetmeliklerde geçmektedir.
Yönetmelikler ve standartlar, teknik ve idari konular için endüstri içerisinde kabul edilebilir uygulama düzeyini tanımlarlar. Tüm paydaşlarını periyodik olarak yeni bilgilerden haberdar ederler.


Bu içerik Tanınmış Ve Kabul Edilmiş İyi Mühendislik Uygulaması (Recognized And Generally Accepted Good Engineering Practice) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.