İngilizce Terim: Diagnostic Test Interval

Türkçe Terim: Tanı Test Aralığı

Kısaltma:

Belirli bir tanıyı amaçlayan, güvenlikle ilgili sistemdeki hataları tespit etmek için kullanılan testler arasındaki aralık.


Bu içerik Tanı Test Aralığı (Diagnostic Test Interval) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.