İngilizce Terim: Secondary Grade Of Release

Türkçe Terim: Tali Boşalma Derecesi

Kısaltma:

Normal çalışma şartlarında (normal operasyon sırasında) oluşması beklenmeyen, oluşursa bile seyrek olarak ve kısa periyotlar halinde yaşanan boşalma.


Bu içerik Tali Boşalma Derecesi (Secondary Grade Of Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.