İngilizce Terim: Average Probability Of Dangerous Failure On Demand

Türkçe Terim: Talep Anında Tehlikeli Arızanın Ortalama Olasılığı

Kısaltma:PFD(avg)

Talep anındaki gerçek arızalar testler ile tespit edilemediği için, hedef arıza ölçümleri hesaplanırken dikkate alınmalıdır. bknz: PFD


Bu içerik Talep Anında Tehlikeli Arızanın Ortalama Olasılığı (Average Probability Of Dangerous Failure On Demand) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.