İngilizce Terim: Probability Of Dangerous Failure On Demand

Türkçe Terim: Talep Anında Tehlikeli Arıza Olasılığı

Kısaltma:PFD

Kontrol altındaki ekipman veya kontrol sisteminde bir talep oluştuğunda belirtilen güvenlik işlevini yerine getirmek için bir elektrik / elektronik / programlanabilir elektronik gibi güvenlik ile ilgili sistemlerin uygun olmaması/talebe karşılık verememesi.


Bu içerik Talep Anında Tehlikeli Arıza Olasılığı (Probability Of Dangerous Failure On Demand) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.