İngilizce Terim: Exposure, Demand-Related

Türkçe Terim: Talebe Bağlı Maruziyet

Kısaltma:

Ekipmanlar tarafından deneyimlenen taleplerin geçmişten günümüze toplam sayısı.


Bu içerik Talebe Bağlı Maruziyet (Exposure, Demand-Related) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.