İngilizce Terim: Systematic Capability

Türkçe Terim: Sistematik Kapasite

Kısaltma: SC

Bir elemanın sistematik emniyet bütünlüğünün; eleman ile ilgili talimatlara uygun olması durumunda bu elemanın SIL gerekliliklerini karşılayıp karşılamamasına olan güven ölçüsü.


Bu içerik Sistematik Kapasite (Systematic Capability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.