İngilizce Terim: System

Türkçe Terim: Sistem

Kısaltma:

Gerçekleştirdiği işlev ve çalışma şartları nedeniyle sayısal veya isimlendirme şemaları tarafından sabit bir ünite olarak kabul edilir ve genellikle ekipmanların bir araya gelmesinden oluşur.

ISO 14224 standardında belirtilen hiyearşiye göre beşinci seviyeye karşılık gelen ayrışma, reaksiyon, transfer operasyonları gibi bölümler


Bu içerik Sistem (System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.