İngilizce Terim: System Interaction

Türkçe Terim: Sistem Etkileşimi

Kısaltma:

Sistemdeki arızanın başka bir sisteme yayılması.


Bu içerik Sistem Etkileşimi (System Interaction) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.