İngilizce Terim: Entrainment

Türkçe Terim: Sürüklenme

Kısaltma:

iki fazlı salınım içinde aerosolün atmosferik salınımı veya havanın jet deşarjına çekilmesi


Bu içerik Sürüklenme (Entrainment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.