İngilizce Terim: Triboelectric Charging

Türkçe Terim: Sürtünmeyle Yüklenme

Kısaltma:

İki farklı madde arasında meydana gelen sürtünme ya da temas sonucunda meydana gelen statik elektrikle yüklenme


Bu içerik Sürtünmeyle Yüklenme (Triboelectric Charging) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.