İngilizce Terim: Surface-Emissive Power

Türkçe Terim: Yüzey Yayım Gücü

Kısaltma:

Bknz. Yayım gücü


Bu içerik Yüzey Yayım Gücü (Surface-Emissive Power) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.