İngilizce Terim: Continuous Dilution

Türkçe Terim: Sürekli Seyrelme

Kısaltma:

Süpürme sonrasında düzenli koruyucu gaz sağlanarak basınçlandırılmış mahfaza içerisindeki yanıcı madde konsantrasyonunun patlayıcı sınırlara ulaşmasını önleme


Bu içerik Sürekli Seyrelme (Continuous Dilution) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.