İngilizce Terim: Continuous Supervision

Türkçe Terim: Sürekli Gözetim

Kısaltma:

elektrik tesisatlarının patlamadan korunma özelliklerini yeterli seviyede sürdürmek için, bu tesisatlar ve bu tesisatların bulunduğu ortamlar konusunda tecrübe sahibi olan nitelikli elemanlar tarafından sık sık muayenesi, tamiri ve bakımının yapılması


Bu içerik Sürekli Gözetim (Continuous Supervision) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.