İngilizce Terim: Subsystem

Türkçe Terim: Alt Sistem

Kısaltma:

Sistem hiyerarşisine göre alt öğe. Bkz. Sistem


Bu içerik Alt Sistem (Subsystem) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.