İngilizce Terim: Water Spray

Türkçe Terim: Su Spreyi

Kısaltma:

Özel olarak tasarlanmış püskürtme ağızlarından belirli bir uygulama süresince, belirli bir desende, tanecik boyutunda, hızda ve yoğunlukta su püskürtme işlemi


Bu içerik Su Spreyi (Water Spray) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.