İngilizce Terim: Water Reactive

Türkçe Terim: Su İle Reaksiyona Giren

Kısaltma:

Normal ortam koşullarında su ile temas edince tepkime verecek malzeme. Su ile şiddetli reaksiyona giren maddeler, NFPA reaktiflik derecesi 2 ya da daha üzeri olan ve reaksiyona yavaş şekilde giren fakat reaksiyon gerçekleştiğinde yüksek basınçlara neden olabilecek ısı ve / veya gaz açığa çıkartır.


Bu içerik Su İle Reaksiyona Giren (Water Reactive) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.