İngilizce Terim: Strategy

Türkçe Terim: Strateji

Kısaltma: –

(1)Varlığın yaşam döngüsünü yönetmek için yapılan genel yaklaşım.
(2) Genel olarak belirlenmiş yön ve esnek üst düzey iş planı.


Bu içerik Strateji (Strategy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.