İngilizce Terim: Inventory

Türkçe Terim: Stok

Kısaltma:-

Bir depoda veya başka yerde bulunan, kullanıma hazır varlıklar.


Bu içerik Stok (Inventory) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.