İngilizce Terim: Inventory Control

Türkçe Terim: Stok Kontrolü

Kısaltma:-

Yedek parça ve malzemelerin satın alınmasını, depolanmasını ve stokdan çıkartılmasını yönetmek. Stok yatırım verimliliğini yönetmek.


Bu içerik Stok Kontrolü (Inventory Control) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.