İngilizce Terim: Inventory Turnover

Türkçe Terim: Stok Devir Hızı

Kısaltma:-

Yıllık kullanılan malzeme ve yedek parça sayısının, stokta bulunan malzeme ve yedek parça sayısına oranı. Yüzde ile ifade edilir.


Bu içerik Stok Devir Hızı (Inventory Turnover) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.