İngilizce Terim: Stoichiometric Air/Fuel Ratio

Türkçe Terim: Stokiyometrik Hava/Yakıt Oranı

Kısaltma: –

Kimyasal olarak hava ile mükemmel yanma kapasitesine sahip yakıt oranı.


Bu içerik Stokiyometrik Hava/Yakıt Oranı (Stoichiometric Air/Fuel Ratio) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.