İngilizce Terim: Static Pressurization

Türkçe Terim: Statik (Durağan) Basınçlandırma

Kısaltma:

Tehlikeli bölgeye koruyucu gaz ilavesi olmadan sadece basınçlandırılmış mahfazanın içerisine aşırı basınç sağlanması


Bu içerik Statik (Durağan) Basınçlandırma (Static Pressurization) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.