İngilizce Terim: Static Electricity

Türkçe Terim: Statik Elektrik

Kısaltma:

Elektrik yüklerinin birikmesi ve bu durumun etkileriyle ilgilenen elektriksel bilim dalı


Bu içerik Statik Elektrik (Static Electricity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.