İngilizce Terim: Static Electric Discharge

Türkçe Terim: Statik Elektrik Deşarjı

Kısaltma:

Statik elektriğin, uygun şartlarda alevlenir ortamı tutuşturabilecek şekilde ve kıvılcım, korona deşarjı, fırça deşarjı, yığın fırça deşarjı ya da yayılan fırça deşarjı halinde boşalması


Bu içerik Statik Elektrik Deşarjı (Static Electric Discharge) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.