İngilizce Terim: Standing Work Order

Türkçe Terim: Daimi İş Emri

Kısaltma: SWO

Genellikle yıllık bütçe döngüsü içerisinde sürekli açık kalan iş emri.


Bu içerik Daimi İş Emri (Standing Work Order) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.