İngilizce Terim: Splash Filling

Türkçe Terim: Sıçratmalı Doldurma

Kısaltma:

Bir yakıtın serbest düşmesi ya da tank duvarına, tank tabanına veya tankta bulunan sıvının yüzeyine yüksek hızda çarpmasına izin vererek yapılan dolum


Bu içerik Sıçratmalı Doldurma (Splash Filling) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.