İngilizce Terim: Specifications

Türkçe Terim: Özellikler

Kısaltma: –

Ekipmanın minimum kabul edilebilir standartları karşılamak için gerekli; fiziksel, kimyasal veya performans özellikleri.


Bu içerik Özellikler (Specifications) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.