İngilizce Terim: Source Of Release

Türkçe Terim: Boşalma Kaynağı

Kısaltma:

Patlayıcı gaz ortamı oluşabilecek şekilde bir yanıcı gaz, buhar, sis ya da sıvının ortama salınabileceği bir nokta ya da yer.


Bu içerik Boşalma Kaynağı (Source Of Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.