İngilizce Terim: Source Of Dust Release

Türkçe Terim: Toz Boşalma Kaynağı

Kısaltma:

Tozun ortama salınabileceği bir nokta ya da yer. Toz boşalma kaynağı bir toz sınırlama ekipmanı ya da bir toz tabakası olabilir.


Bu içerik Toz Boşalma Kaynağı (Source Of Dust Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.