İngilizce Terim: Consequences

Türkçe Terim: Sonuçlar

Kısaltma:

[1]Olayın sonucunda ortaya çıkan durumun beklenen etkilerinin ölçüsüdür.
[2]Bir olayın beklenen etkilerinin ölçüsüdür.


Bu içerik Sonuçlar (Consequences) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.