İngilizce Terim: Consequence

Türkçe Terim: Sonuç

Kısaltma:

Belirli bir olayın sonucu. Kantitatif tehlike değerlendirme prosedürlerine göre; sonuçlar başlatıcı olayın sebebine bağlı ortaya çıkan etkilerdir. Sonuç için bazen olaya bazen de olayın etkilerine bakılır. Kantitatif risk analizinde sonuç; yangın, patlama veya toksik bir kimyasalın salınmasını içeren olayın fiziksel etkilerini ifade eder.


Bu içerik Sonuç (Consequence) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.