İngilizce Terim: Consequence Analysis

Türkçe Terim: Sonuç Analizi

Kısaltma:-

[1]Olayın gerçekleşme olasılığından bağımsız olarak, olayın beklenen etkilerinin analizinin yapılması. Bknz: Sonuç
[2]Olay sonucunun frekans veya olasılıktan bağımsız olarak beklenen etkilerinin analizi.


Bu içerik Sonuç Analizi (Consequence Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.