İngilizce Terim: Extinguishment

Türkçe Terim: Söndürme

Kısaltma:

Yanma reaksiyonunun durdurularak yangının sona erdirilmesi


Bu içerik Söndürme (Extinguishment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.