İngilizce Terim: Solid Plume Radiation Model

Türkçe Terim: Katı Kütle Radyasyon Modeli

Kısaltma:

Alevin görünür hacminin termal radyasyonu yaydığını ve görünmeyen gazların yok sayıldığı bir termal radyasyon modeli.


Bu içerik Katı Kütle Radyasyon Modeli (Solid Plume Radiation Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.