İngilizce Terim: Shock Wave

Türkçe Terim: Şok Dalgası

Kısaltma:

Bknz. Blast


Bu içerik Şok Dalgası (Shock Wave) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.