İngilizce Terim: Societal Risk

Türkçe Terim: Toplumsal Risk

Kısaltma:

Bir insan grubuna yönelik riskin ölçüsü. Çoğunlukla, birden fazla zayiatlı olayların frekans dağılımı cinsinden ifade edilir


Bu içerik Toplumsal Risk (Societal Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.