İngilizce Terim: Smoke Removal

Türkçe Terim: Duman Tahliyesi

Kısaltma:

Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını,


Bu içerik Duman Tahliyesi (Smoke Removal) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.