İngilizce Terim: Smoke Redirecting Chimney

Türkçe Terim: Duman Yönlendirme Bacası

Kısaltma:

Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları,


Bu içerik Duman Yönlendirme Bacası (Smoke Redirecting Chimney) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.