İngilizce Terim: Smoke Curtain

Türkçe Terim: Duman Perdesi

Kısaltma:

Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi,


Bu içerik Duman Perdesi (Smoke Curtain) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.