İngilizce Terim: Small Hose System

Türkçe Terim: Küçük Hortum Sistemi

Kısaltma:

Çapları 1,6 cm – 3,8 cm aralığında olan hortumlardan oluşan, çalışanların kullanımı için olan ve başlangıç aşamasındaki yangınların kontrol altına almak ve söndürmek için gerekli araçları sağlayan hortum sistemi


Bu içerik Küçük Hortum Sistemi (Small Hose System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.