İngilizce Terim: Slips

Türkçe Terim: Aksilik

Kısaltma: –

Operasyon adımlarının atlanması, es geçilmesi durumu


Bu içerik Aksilik (Slips) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.