İngilizce Terim: Leakage Compensation

Türkçe Terim: Sızıntı Dengeleme

Kısaltma:

Basınçlandırılmış mahfazada ya da borularda oluşacak sızıntıları dengelemeye yetecek koruyucu gaz akışı


Bu içerik Sızıntı Dengeleme (Leakage Compensation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.