İngilizce Terim: Liquefied Petroleum Gas (Lpg)

Türkçe Terim: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg)

Kısaltma:

Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımı


Bu içerik Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) (Liquefied Petroleum Gas (Lpg)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.