İngilizce Terim: System Upset

Türkçe Terim: Sistemi Aşmak

Kısaltma:-

Herhangi bir sistem parametresinin, muhtemel güvenli işletim sınırlarının dışında kalması.


Bu içerik Sistemi Aşmak (System Upset) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.