İngilizce Terim: Non Systematic Investigation

Türkçe Terim: Sistematik Olmayan Soruşturma

Kısaltma:-

Olası bilgi ve endişelerden oluşan olay soruşturması. Geçici soruşturma, daha önce herhangi bir soruşturma prosedürü uygulanmadığında gerçekleştirilir. “Geçici Soruşturma” ile eş anlamlıdır.


Bu içerik Sistematik Olmayan Soruşturma (Non Systematic Investigation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.