İngilizce Terim: Limited İmpact İncidents

Türkçe Terim: Sınırlı Etkiye Sahip Olaylar

Kısaltma:-

Yerel kaynaklar ile kontrol edilebileceği düşünülen, kalıcı etkisi olmayan olaylar.


Bu içerik Sınırlı Etkiye Sahip Olaylar (Limited İmpact İncidents) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.